İyimser İnsanların 12 Ortak Özelliği

Yaşam kendi içinde olumlu ve olumsuz düşünceleri her zaman barındırır. Önemli olan bu noktada bir duruşa sahip olabilmektir. Kimi insanlar yaşamları boyunca pozitif ve iyimser biri olarak kalmayı başarırlar. Dünya esasen bunu başarmak için pek de uygun bir yer sayılmaz.

Bu tip insanların bu iyimserlik düzeylerini tüm yaşamlarına nasıl yayabildikleri, şaşılası bir durum olarak görülmüştür. İyimser insanlar tüm negatif durumlara rağmen hızlı bir şekilde toparlanmayı bilirler. İyimser insanların genel anlamda daha sağlıklı kaldıkları bilinir. Sizler için iyimser kişileri diğer insanlardan ayıran önemli özellikleri ön plana çıkarmaya çalıştık. Belki bu özellikler sizinle de örtüşür, ne dersiniz?

1. Başarısızlık Onlar İçin Bir Tür Deneyim Gibi Algılanır

Başarısızlık belki de çoğumuz için bir travmadır. Bu travma yaşamımızın sonuna dek bizi bırakmaz. Çünkü bizi bir ölçüde başarabildiklerimiz ayakta tutar ve motive eder. Yapamadıklarımız, eksik bıraktıklarımız ise bizi negatifliğe iter. Oysa başarısızlıklar iyimser insanların öz güvenlerinde hiçbir eksilme yaratmıyor. Mesela kilo vermeye çalıştıklarında bunu başaramamışlarsa bunu bir deneyim olarak değerlendirmek isterler. Bir kursa katılıp başarısız olduklarında, bir iş başvurusunda seçilemediklerinde, okuldan mezun olamadıklarında bunu çok fazla dert etmezler. Bardağın dolu tarafından bakmayı isterler. Pek çoğumuz gibi moral bozmak yerine bu deneyimin olumlu taraflarına odaklanmak ve bunları düşünmek isterler. Dimdik dururlar ve kendileriyle barışık bir halde yapıcı eleştiriler beklerler. Kendilerini toparlayıp hemen yeni bir planlama geliştirirler. Yaptıkları işe asla küsüp bırakmazlar.

2. Her Olay ya da Durum Karşısında Şükredecek Bir Yer Bulabilirler

Onlar en büyük kabuslardan bile mutlu ayrılabilirler. İyimser düşünmek bir yaklaşım biçimidir ve yaşamın geneline yayılır. Günlük yaşamları minnet duygusu üzerine kuruludur. En ters senaryolarda dahi bu minnet etme hali onları rahatlatır. Şu an bu kadar büyük bir sorun yaşadım ama genel anlamda böyle böyle şeylerden dolayı çok şanslıyım derler. Zaten yapılan araştırmalar bireylerin yetinme ve minnet duygularının sağlık üzerinde önemli faydalara sahip olduğunu gösterir.

3. Olayların Olumlu Yönlerine Bakarlar

Kötü bir durumla karşılaştıklarında bunun küçük de olsa olumlu bir tarafının olduğunu bilirler ve bunu deşerler. Nitekim onu kazıya kazıya da olsa bir şekilde bulurlar. Bir cezayla karşı karşıya geldiklerinde cezadan dolayı kendilerini kötü hissetmek yerine, bu ceza sayesinde nelerin önüne geçilebildiğini, belki de birilerinin canının kurtardığını düşünür. Bu şekilde rahatlar ve yoluna devam eder.

4. Etraflarına Pozitif Bakan Kişileri Alırlar

Aslında negatiflik de pozitiflik de viral etkisi yüksek bir durum. Bunu en iyi bilenler de kesinlikle iyimser insanlardır. Kendileri gibi etraflarındaki insanların da tam da bu yüzden hayata pozitif açıdan bakmalarını isterler. Onları baltalayan, negatif enerjileriyle iten insanları uzak tutarlar. Çünkü bunun bir zaman sonra kendilerine de zarar veren bir tutum olduğunu çok iyi bilirler. Genelde bunun pek farkında olmayız ama etrafımızdaki iyimser insanlar bizim de iyi hissetmemizi sağlar. Bu durum kötümser insanlar için de geçerlidir. Yeri gelmişken bir insanın iyimser olması onun iyi, kötümser olması ise onun kötü bir birey olduğu anlamına gelmez. Bunlar olaylara ya da durumlara olan yaklaşım biçimleriyle açıklanabilecek bir olgu olarak değerlendirilebilir.


5. Olumsuz Düşünce Biçimlerini Çok Kolay Terk Ederler

İyimser insanlar olumlu olmayan duygu ya da düşünceleri kolayca arkada bırakır. Bazı insanlar düşüncelerine körü körüne bağlı ve fanatiktir. Bu tip insanların asla böyle bir tutumu söz konusu değildir. Kimseye karşı uzunca süre kötü düşünmezler. Onlarla ömür boyu küs kalamazlar. Barışçıldırlar. Kinci ve kibirli olmaktan uzaktırlar. Olumsuz düşüncelerle kolayca baş edebildikleri için kendilerini çoğu zaman mutlu hissederler. Bu durum onların aynı zamanda kolay kolay sağlık problemleri yaşamamalarına da neden olur.

6. Kendilerine Karşı Saygılı Davranırlar

Yapılan araştırmalar olumlu bir yaşam tarzının insanın kendine duyduğu saygıdan geçtiğini gösteriyor. Bu aynı zamanda sağlıklı arkadaşlık ilişkilerinin ilk adımıdır. Bu tarz insanlar kendilerine duydukları saygıdan dolayı başka insanlar karşısında kendilerini aşağılık hissetmezler, komplekse ya da kıskançlık duygusuna kapılmazlar. Öz saygı iyimserliklerini besler. Kendilerine olan güvenleri ve saygıları kötü düşünmelerini engeller. Endişe ettikleri ya da korktukları bir durum yoktur.

7. Anları Yaşarlar

Stresli insanlar genelde anı yaşamaktan uzaktırlar. Hep geçmişte yaşanan ve travmatik etkiler bırakan izlere takılı kalırlar. Oysa pozitif insanlarda bu durum bu şekilde tezahür etmez. Onlar her zaman anları yaşamaktan yana tavır alırlar. Boş yere geçmişe takılıp stres yüküyle karşılaşmak istemezler. Kişi anı yaşayabildiği ölçüde mutlu ve sağlıklı kalır. Yoksa geçmiş, zaten pek çok acıyla, olumsuz olaylarla dolu. Ama bir yandan da geçmiş mutlu anlarla da dolu. Zihin geçmişle ilgili olarak, olumsuz şeyleri hatırlamaya daha uygun. Bu nedenle geçmişe takılmak yerine bugünü izlemeyi tercih etmek gerekiyor.8. Hayatta İnişler Çıkışlar Vardır, Bunu Bilirler

İyimser insanlar hayatın belli bir çizgide ilerlemediğini bilirler. Bu nedenle bir olumsuzlukla karşılaştıklarında hayatlarının en büyük şokunu ya da travmasını yaşamazlar. Bu zaten olağan ve beklenebilecek bir durumdur. Buna kafa olarak hazırdırlar. Çıkışlar kadar inişlerin de hayatın bir gerçeği olduğunu bilir ve ona göre davranırlar.

9. Tüm Fikirlere Açıktırlar

Hayata olumlu yönden bakan insanlar genel anlamda, farklı fikirlere açıktırlar. İyimser bireyler resmin bütününe bakmayı bilirler. Hayata at gözlüğüyle bakmak gibi bir huyları yoktur. Hayatta iyi fikirleri sınırlayan engeller her zaman vardır ve var olmaya da devam edecektir. Değişimi gerçekleştirmek için bizi sınırlayan bu düşünsel kalıplarından kurtulmaktır.

10. Fırsatları İyi Değerlendirirler

İyimser insanları bu kadar özel kılan niteliklerinden biri de fırsatları iyi kullanabilmeleridir. Normalde herhangi biri için cazip olmayan bir teklif, iyimser insanlar için çok daha cazip gelebilir. Çünkü onlar kısa değil uzun vadede düşünmeyi seçerler ve buna göre hareket ederler. Bir iş teklifi geldiği zaman onun ileride nereye evirileceğini çok iyi ön görürler, kısa vadedeki zorluklara takılmaz. Pek çok insan bu zorluklara takılı kaldığı için gelen tekliflere olumsuz yaklaşabilir. İyimserler, olumlu öngörüleriyle fark yaratmayı becerirler.


11. Sahip Oldukları Her Şey Takdir Konusudur

Genelde sahip olamadığımız şeylere gıptayla bakarız ve onlara sahip olamadığımız için içerleniriz. Oysa iyimser insanlarda bu durum hiçbir zaman bu durum bu şekilde tezahür etmez. Elbette onların da talepleri ve istekleri olacaktır; ancak sahip olamadıklarına üzülüp takılmaktan öte sahip olduklarına yüzlerini çevirirler. Bu durum bizi daha huzurlu ve sakin kılar. Sahip olunan şeyleri korumak, onları muhafaza etmek daha değerli gelir. Bu onun için bir takdir konusudur. Reklam sektörünün pompaladığı tüketim çılgınlığına kendilerini kaptırmazlar. İhtiyaç gibi dayatılan şeylere sahip olamamak bu nedenle bir probleme dönüşmez. Bir nevi bu algı tuzağına düşmez.

12. Bahane Üretmek Yerine Kolları Sıvarlar

Çoğu insan iş başa geldiğinde geri adım atar. O işin zorluklarını öne sürüp herkesi işten uzaklaştırır. Oysa bazı işleri başarmak olumlu düşüncenin varlığıyla ve sinerjiyle mümkün. İyimser insanların kendileriyle çeliştiklerini pek rastlayamazsınız. Onlar bir konuda kolları sıvamaya başladıkları an, bahaneler üretmez. Olumlu yaklaşarak ekibi ayakta tutar, herkesi motive eder. İşten kaçmaz, sonucun her zaman çok iyi olacağına inanır ve bunu da herkese inandırır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

  1. Yazının içindeki bazı ana başlıklarla örtüştüğümü anladım kendimi kötümser biri olarak tanımlardım ama değilmişim ve çok mutlu oldum
    Geçmişe dövünmek geleceği beklemek yerine anı yaşamak kıymetini bilmek gerek bundan böyle bunu hep yapacağım

Sen de Düşüncelerini Paylaş!

DMCA.com Protection Status