İnsanların Kişiliğini Ses tonundan tanıyabilmeniz için 13 Madde

Ses tonu deyip geçmeyin, ses tonunuz karakter yapınızla ilgili olarak pek çok done veriyor.  Belli ses tonlarının bazı karakter tipleriyle büyük ölçüde örtüştüğüne bu yazımızı okuduktan sonra sizler de katılacaksınız. Ses tonu ve karakterler arasındaki ilişkilere gelin birlikte göz atalım.

1. Girişken İnsanların Ses Tonu

Sesinizi duyan bir uzman sizin fiziksel ya da manevi özellikleriniz hakkında bir fikir sunabilir. Örneğin dışa dönük biri olup olmadığınız ses tonunuz üzerinden anlaşılabilir. Yapılan araştırmalar girişken insanların çok daha yüksek bir ses tonuyla konuştuğunu, içine kapanık olan insanların ise yavaş bir tonla konuştuğunu gösteriyor.

2. Güvenilir Biri misinizi?

Sesinize bakarak ne kadar güvenilir biri olup olmadığınız hakkında çeşitli öngörülerde bulunmak mümkün. Bu konuda özel bir çalışma yapıldı ve katılımcılardan “merhaba” kelimesini söylemeleri  istendi. Çalışma sonunda tam 64 ayrı ton elde edildi. Bu tonlar deneklere dinletildi. Denekler merhaba kelimesini daha net ve daha yüksek söyleyen insanların daha güvenilir olduğunu belirtti. Denekler, kelimeyi düşük bir tonla söyleyen kişilerin ise hem kendilerine karşı güvensiz olduğunu hem de genel anlamda güven vermediğini belirttiler.

3. Sesin Boyun Hakkında Ne Söylüyor?

Sesinize bakarak ne denli uzun biri olup olmadığınızı anlayabiliriz. Bu konuda bugüne dek sayısız çalışma yapılmıştır. Bir çalışmada örneğin farklı boylara sahip olan kişilerin sesleri kaydedildi ve deneklere dinletildi. Denekler dinledikleri seslere göre büyük ölçüde boy sıralamasını doğru bir şekilde gerçekleştirdi. Çalışmada sesleri kaydedilen 5 kişi arasında en uzun olanı tespit etme oranı %62 düzeyinde çıktı. İnsanlar genelde uzun boylu insanların kalın ve yok bir sese sahip olduğunu düşünüyor.

4. Doğurganlık Durumu

Sesiniz aynı zamanda doğurganlık düzeyiniz hakkında da pek çok şey söylüyor. Yumurtlama dönemlerinde adet dönemlerine kıyasla kadınların sesleri daha yüksek çıkabiliyor. Bu teori, da 69 kadının katıldığı bir çalışmayla desteklendi.

5. Ses Tonunuz, Güç ve Kuvvet Durumunuzu Yansıtır

Ses tonunuz ile gücünüz arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Özellikle ses tonunuzdan yola çıkarak fiziksek anlamda ne kadar kuvvetli biri olup olmadığınız tahmin edilebilir. Güçlü olan erkeklerin çoğunlukla sesleri kalın ve derin oluyor.


6. Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalarının ses tonunda pek çok ortaklık söz konusu. Özellikle ses tonundaki anlık düşüşler ve yükselişler bu hastalığa işaret eder. Örneğin konuşmanın başlangıç aşamasında konuşma yavaşsa, ses tonu giderek daha da düşüyor ve nihayetinde titremeler netleşiyor.

7. Profesyonel Kariyer

Bu başlığa özel bir yer açmamız gerekiyor. Çünkü ses tonunuzla profesyonel kariyeriniz arasında çok güvenilir bir bağ var. Hatta yapılan araştırmalar kariyerimizi bir ölçüde şekillendiren şeylerden birinin ses tonumuz olduğunu gösteriyor. Ses tonu titrek olan, akıcı konuşma problemi yaşayan insanların işe alınma olasılıkları daha düşüktür. Çünkü bu tip insanlar iş görüşmelerinde pek güve vermezler. Bu durum bilhassa kadınlar için daha bağlayıcıdır. Eğer çalışacağınız iş özellikle de müşteri ilişkilerine dayalıysa o zaman bu tip detaylar çok daha belirleyici olabiliyor. Satış pazarlama departmanlarında doğru ve etkili iletişim, belirleyici faktörlerin başında gelir. Nihayetinde her tonlama farklı farklı anlamlar ve etkiler yaratır. Tonlamayı doğru şekilde ayarlayan kişiler cümle içinde neyi vurgulamak istiyorlarsa onu vurgularlar. Tabi tonlama ve kelime dağarcığınızı bir de vücut dilinizle birleştirdiğinizde sizi genel anlamda parlak bir kariyer bekleyecektir. İşe alım süreçlerinde teknik detaylar kadar bu tip detaylara da odaklanıldığını unutmayın.

8. Hangi Ses Tonu Daha Seksi

Ses tonunuz büyük ölçüde öz güveninizi yansıtır. Öz güven sizi seksi kılar. Genelde tok ve derin bir sese sahip olan kişiler, ne istediklerini bildikleri duygusunu uyandırırlar. Bu insanlar çevrelerine daha kolay güven verir. Sesleri titremez, es vermeden akıcı şekilde konuşurlar. Konuşmaları hayranlık uyandırır. Yüreklerinden ve samimi konuştukları belli olur. Pes ve şevkli ses tonlarını bu kapsamda değerlendirebiliriz.


9. Aşırı Alçak Sese Dikkat

Çok düşük ses tonuyla konuşan insanlara bir nebze şüpheyle bakmak gerekir. Bu genelde onlar için bir güç oyunu aracıdır. Kendilerinin ne denli zayıf ve masum olduğunu size kanıtlamaya çalışırlar. Kısa bir zaman sonra işler istedikleri gibi gitmediğinde ses tonlarının hemen nasıl değişeceğini göreceksiniz.

10. Aşırı Yüksek Ses Gösterişe İşaret

Ses tonu daima yüksek olan insanlar çoğunlukla kibirli ve gösteriş meraklısı olurlar. Her şeyi kontrol etmekten büyük zevk alırlar. Aynı zamanda bencildirler ve kendilerine odaklıdırlar. Ekip çalışmalarında genelde sevilmeyen figür olarak yer alır. Özünde kendilerine olan güvenlerinde ciddi bir eksiklik vardır. Düşmanlık duygularına çok açık ve sosyal farkındalıkları zayıf kişilerdir.

11. Telaşlı Tonlar

Konuşurken dünyanın en basit ve en sıradan konularını bile büyük bir abartı ve panik duygusuyla aktaran kişilerdir. Bu kişiler ne yazık ki otoriteye bağlıdır. Ayrıca ilginin her zaman odağında yer almak isterler. Eğer konuşmanın ortasında konuyu kendinize çekerseniz ustalıkla konuyu yeniden kendi tarafına çekmeyi başaracaktır. Sizi genelde konuşmanın bir aracı olarak görür. O yüzden telaşlı tonlardan biraz uzak durmak gerekiyor.


12. Çenesini Kıpırdatmadan Konuşanlar

Bu tip robotik kişilerin karakter yapıları tam olarak ses tonlarına da yansır. Genelde genizden konuşuyor gibidirler. Çenelerinde neredeyse hiçbir kıpırdama olmadan konuşmayı sürdürürler. Bu kişilerde bastırılmış bir öfke söz konusudur. İnsanlara karşı yargılayıcı olmaya eğilimlidirler.

13. Sevimli Ses Tonları

Bu sevimli tonlar sizi aldatmasın. Çünkü genelde bu tip tonlarda konuşan insanlar omurgasız olabiliyor. Sağlam bir duruşu ve tavrı olmayan bu kişiler, ikili oynamaya çok açıktırlar. Size bir şey anlattığında çaktırmadan esasen başka bir şeyi empoze etmeye çalışır. Konuşmalarda hep bir tutarsızlık vardır ve bunu fark etmek pek zamanınızı almayacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

3 yorum

Sen de Düşüncelerini Paylaş!

DMCA.com Protection Status