Bakışlar Ve Anlamları

Bakışlar ve gizli sözler, sözsüz  iletilen mesaj bakışlar. Gözlerin davranışlarımızı nasıl etkilediği hakkında yapılan bir araştırma. Gözlerin  özellikle ikna üzerindeki etkisi yapılan çalışmalarla incelenmiştir.

Birinin  gözlerinin içine doğrudan bakmak direk uyarılma reaksiyonuna neden olur. Bu uyarılmanın nasıl  yorumlandığı ancak ilgili tarafların koşullarına bağlıdır. Bakışlar karşı tarafa pek çok  anlam içerebilir. Bazen direk bakışlar tehdit olarak yorumlanabileceği gibi bazen pozitif cinsel uyarılma ve bunun gibi sosyal ılımlı mesaj olarak ta algılanabilir.

Birini etkilemek istiyorsanız doğrudan göz teması etkili olacaktır fakat bir tartışma yada bir konu üzerinde fikir paylaşıldığı ortamlarda ise direkt göz bakış tam ters bir etkiye sahip olabilir.

Harvard British Colombia Üniversitesi ve feriberg Üniveritesin’de araştırmacılar bakışlar la ilgili iki iddiayı test etmek için gözlemler yürütmüşlerdir. Deneyler sırasında ilk olarak katılımcıların göz hareketlerini video ile ve ayrı olarak  ses kayıtları ile takibe alınarak çalışma yürütülmüştür.

Araştırmacılar katılımcıların konuşmacıların gözlerine daha fazla süre bakıldığın da konuşmacıların argüman olarak daha fazla etkilendiği gözlemlenmiştir. Yani ilk deney hoparlörle amaçlanan etkinin tam tersi olduğu gözlemlenmiştir.

İkinci bir deneyde bazı katılımcıların  konuşmacının gözlerinin içine bakmaları ve diğerlerinin konuşmacıların ağzını izlemeleri söylendi. Bir kez daha konuşmacının gözlerinin içine bakan katılımcıların onun karşıt argümanlara daha az açık olan ve ayı zamanda konuşmacının argümanının savunucuları ile etkileşim için daha az eğilimli olduğu gözlemlenmiştir.

Yapılan bir çok deney sonrası  bulgular göz teması duruma göre mesajlar çok farklı sinyal gerçeğini vurgulamıştır. Göz teması  samimi durumlarda bağlantı yada bir güven işareti olsa da, düşmanca durumlarda hakimiyeti veya korkutma ile ilişkili olması daha olasıdır. Birini ikna etmeye çalışıyorsanız göz temasını korumanız etkili olabileceği gibi ters tepkide verebilir.

Göz teması hayatımızda davranışlarımızda bir çok duruma bağlı olumlu yada olumsuz etki yaratabileceğinden doğru yerde doğru şekilde kurulan göz teması  doğru kullanıldığında bizler için etkili bir iletişim aracı olacaktır. Özellikle ikna kabiliyetinizi arttırabilecek önemli bir unsur olacaktır doğru zamanlama yapıldığı zamanlarda.

Beden Dili: Gözlerin Verdiği Gizli Mesajlar

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Sen de Düşüncelerini Paylaş!